Nyheter

Vinnarna av Ulla-Britta Bruuns stipendium 2013

2013-10-29
Ann-Charlotte Jönsson, utvecklare, och Malin Rydhög, förskolechef, i Halmstad kommun tilldelas Ulla-Britta Bruuns stipendium 2013 för ett framgångsrikt ledarskap i förskolan. Samarbete och kollegialt lärande har varit en viktig del i deras arbete. Stipendiet är på 30 000 kr.

Juryns motivering:
Ann-Charlotte Jönsson och Malin Rydhög har en stark tro på att personalens kompetens och engagemang skapar en gemensam drivkraft. De sökte stipendiet för att de vill sprida sina erfarenheter och kunskaper om kollegialt lärande. Förskolechefen kan inte på egen hand åstadkomma utveckling av förskolans komplexa verksamhet. Det behövs kompetenta medarbetare och det krävs att chefen litar till medarbetarnas förmågor.

Stipendiaterna har undersökt kollegiala samtal, gemensam textbearbetning och erfarenhetsutbyte i två olika förskoleområden. Syftet har varit ett hållbart och långsiktigt utvecklingsarbete, där kompetensutveckling sker i nära koppling till praktiken och samtidigt förbättrar den. Till exempel har det lett till att de yngsta barnen har fått mer inflytande och att den pedagogiska dokumentationen utvecklats.
 
Stiftelsens styrelse anser att goda exempel behöver lyftas fram och genom att ge stipendiet till Ann-Charlotte Jönsson och Malin Rydhög skapas en spridning av goda idéer inom detta område.

Läs mer om Ulla-Britta Bruuns stipendium.