Nyheter

"Vi måste investera i fritidshemmen"

2016-04-11
Ny statistik från Skolverket visar att elevgrupperna på fritidshemmen har minskat, men trots trendbrottet är grupperna fortfarande för stora. I ett steg för att öka personaltätheten på fritidshemmen berättar utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) att i höst kommer årligen en halv miljard statliga pengar avsättas för att anställa fler i fritidshemmen. 

- Ska vi lyckas skapa en riktigt bra skola, behöver vi också satsa på fritidshemmen och då kan vi inte låta grupperna växa, säger Gustav Fridolin. 

Innan sommaren ska huvudmännen kunna ansöka om att få ta del av de 500 miljoner kronorna som är avsatta för fritidssatsningar, men då krävs det att  huvudmannen har en dokumenterad rekryteringsstrategi.