Yrke:Lärare

"Vi behöver en lärare", feat. Petter.

2014-09-09
Uppdatering: Ny statistik (februari 2015) från SCB visar att vi om tio år kommer att sakna över 65 000 lärare. Det innebär att beräkningarna om 43 000 lärare för 2020 var alldeles för låg. Men den goda nyheten är att om politikerna kan hejda lärarbristen. För att få fler att vilja bli lärare och behålla dem vi har så behöver politikerna höja lärarlönerna och minska lärarnas arbetsbelastning. Kunskap kommer inte av sig själv utan med lärare som har rätt förutsättningar och som ges tid för varje barn och elev. 

Du kan påverka politikerna. Det tar bara en minut och kan göra stor skillnad. Se filmen "Vi behöver en lärare", sprid budskapet.
http://skolanforst.se