Valkampanj: Skolan först!

Veronica Palm (S) om varför skolan ska komma först

2014-03-04
Riksdagsledamot Veronica Palm (S) om varför hon tycker att skolfrågan är viktig under valåret. 

- Jag tycker tid är viktigast, att varenda unge får rätten att mötas utifrån sina förutsättningar och behov. Då krävs det att lärarna har tid, säger Veronica.

Utfrågningen av politiker inledde Lärarförbundets valkampanj "Skolan först!" den 4 mars. http://lararforbundet.se/skolanforst