Nyheter

Vad knyter avtalet ihop?

2015-11-30
De kommunalt anställda lärarnas avtal, HÖK12, förlängs med två år. Avtalet innebär fortsatta satsningar på högre löner och minskad arbetsbelastning. Stort fokus läggs på att skapa bättre förutsättningar för lärare och skolledare att arbeta med resultatutvecklingen.

- Med det här avtalet är Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund överens med Sveriges kommuner och landsting om att den helt nödvändiga uppvärderingen av lärarlönerna måste fortsätta, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.
Förstärker statliga satsningar

Avtalet binder ihop och förstärker flera av de statliga satsningar som görs för lärarna just nu, till exempel de tre miljarder som regeringen satsar på höjda lärarlöner. Avtalet tydliggör huvudmännens ansvar för att driva skolans utveckling. Statens lärarlönesatsning förutsätter att kommunerna också tar sitt ansvar för lärarlönernas utveckling.

Läs mer om vad avtalet innebär på Lärarförbundets hemsida: https://www.lararforbundet.se/artiklar/forlangt-kommunalt-avtal-for-lararna

Taggar hök 12avtal