Föreläsningar

Vad innebär normkritisk pedagogik?

2015-03-18
Lotta Björkman har arbetat som gymnasielärare i många år och föreläser nu på temat normkritisk pedagogik. Här berättar om hur begreppet myntades, vad det innebär, samt hur och varför normkritik bör tillämpas i undervisningen.