Valkampanj: Skolan först!

Vad är lärareffekten?

2018-02-22
Det finns en rad olika faktorer som påverkar en lärares arbete. Det kan vara arbetsmiljön, att ha utbildade kollegor, att hinna med sina arbetsuppgifter och mycket annat. Allt detta har en inverkan på effekten av en lärares arbete – vad eleverna faktiskt lär sig och bär med sig från skolan. Det är det vi kallar lärareffekten. Den effekt lärarens arbete får på den enskilda eleven.