Nyheter

Vad är det bästa med att vara lärare på vuxenutbildningen?

2017-05-11
Många lärare på vuxenutbildningen trivs och känner mening med sitt arbete. Det gör inte minst Samer Zeito och Katrin Sannerud på Åsö vuxengymnasium. Båda gläds åt att få se eleverna växa och ge dem möjligheten till en andra chans.

- Det fantastiskt att få möta alla dessa människor med olika bakgrund, olika åldrar, olika kulturer, dom är unga, dom är gamla – men som alla vill gå i skolan, säger Katrin Sannerud, förelärare i Sh och lärare i psykologi och psykiatri.

Men nyckeln för att vuxenutbildningen ska kunna erbjuda en andra chans på riktigt, är att lärarna får rätt förutsättningar. En ny rapport som Lärarförbundet presenterar visar att tre av fyra lärare tycker att arbetsbelastningen har ökat de senaste åren och bara 7 % av lärarna har tid att planera och följa upp sin undervisning. Läs hela rapporten här och se hur vi vill få till en förändring.