Valkampanj: Skolan först!

Utvecklingssamtal med riksdagspartierna

2014-06-26
Politiker måste sätta skolan först i valet 2014! Här är de bästa citaten från Eva-Lis Sirén utvecklingssamtal med partiernas skolpolitiska talespersoner: Gustav Fridolin (MP), Tomas Tobé (M), Ibrahim Baylan (S), Rossana Dinamarca (V), Ulrika Carlsson
(C), Annika Eclund (KD) samt Tina Acketoft (FP) gruppledare.