Kongress 2014

Tomas Tobés (M) tal på kongressen 2014

2014-11-13
Utbildningsutskottets ledamot Tomas Tobé höll ett tal om behovet av skolpolitiska överenskommelser på Lärarförbundets kongress 2014.

- Vi har många utmaningar att ta oss an, sa Tobé.