Föreläsningar

Tomas Kroksmark - Lärarkvällarna

2013-05-24
Tomas Kroksmark delar med sig av sina erfarenheter av kollektiv kompetensutveckling på Ribbaskolan/Modellskolan i Gränna.

Tomas Kroksmark är författare, välkänd föreläsare och professor vid Högskolan i Jönköping där han leder forskningsmiljön Skolnära forskning. Han har även varit gästforskare i USA, Asien och Europa samt blivit utnämnd till "bästa läraren" vid Göteborgs universitet 1997.