Lärarmötet

Tips om läromedel och läxor för flerspråkiga elever

2016-11-18
Anna Kaya från Nationellt centrum för flerspråkiga elever ger tips om böcker, digitala läromedel och flera alternativ till läxor för flerspråkiga elever.