Föreläsningar

Sveriges mottagande av nyanlända elever och lärare

2018-02-07
Ett panelsamtal ordnat Education International och Lärarförbundet på temat
Sveriges mottagande av nyanlända elever och lärare.
Nu släpper EI en ny rapport, National case studies on the rights of refugee children and teachers – Sweden, om det svenska mottagandet av nyanlända elever och lärare.
Fem länder har blivit utvalda att ingå̊ i rapporten och professor Nihad Bunar vid Stockholms Universitet har författat Sveriges bidrag. Rapporten kommer att presenteras i sin helhet under EU Education Summit 2018.
Panelsamtal på temat: Vad kan vi lära oss av våra erfarenheter och vad gör vi nu? Kom till oss 1 februari och hör när professor Nihad Bunar berättar om rapportens resultat och vad vi nu behöver förbättra, så att det svenska utbildningssystemet ska fungera för alla. 

Nihad Bunar delar scenen med Erik Nilsson, statssekreterare åt Gymnasie- och Kunskapslyftsminister Anna Ekström, Anna Kaya, laörare och verksam vid Nationellt Centrum för svenska som andraspråk, Angela Fasth (M), ordförande utbildningsnämnden i Partille, Martin Henry, Education International och Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.