Nyheter

Sverige behöver fler förskollärare!

2017-05-08
Förskollärarna lägger grunden för barns utbildning och det barnen lär sig tidigt bär det med sig hela livet. Just nu växer Sverige och många förskolor får nya barn - samtidigt som lärarbristen är stor. Idag finns ingen annan yrkesgrupp det är så stor brist på som just förskollärare.

Med fler förskollärare skulle:

  • barngrupperna bli mindre
  • lärare få göra lärarjobb
  • och barnen få en ännu bättre grund

Hjälp oss att uppmärksamma förskolans viktiga betydelse och behovet av fler förskollärare på Förskolans dag den 18 maj! #hejaförskolan

Läs mer om Förskolans dag!