Föreläsningar

Sven-Eric Liedman på Lärardagarna 2012 - del 2

2012-06-19
Andra delen av föreläsningen börjar med reflektioner kring frågor om kunskapens huvuduppgifter och var man vill att tyngdpunkten ska ligga. Sven-Eric Liedman pratar sedan om vad segregation och skolreformer har för betydelse för den svenska skolan.
- Den skola som genomfördes för 50 år sedan, grundskolan, skulle vara vägen mot ett samhälle där skillnader blir mindre. Men vi har fått en situation idag där resultaten säger att det är precis tvärtom.

Vikten av estetiska ämnen och fysisk aktivitet är också frågor som Sven-Eric Liedman resonerar kring.
- Det är inte bara att man mår bättre av att röra sig, det är avgörande för hälsan men också avgörande för den intellektuella prestationsförmågan, säger han.

Se del 1 av Sven-Eric Liedmans föreläsning här: http://www.lararkanalen.se/video/6435024/sven-eric-liedman-p