Fördjupning

Studio: Arbetsdomstolen

2011-06-23
Matilda Westerman leder ett samtal om Arbetsdomstolens dom om lärares arbetstider. Medverkande: Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén och Lärarförbundets förbundsjurist Karin Ernfors. Läs mer på http://lararforbundet.se