Föreläsningar

Strukturerad rastverksamhet

2016-04-25
Gustav Sundh, fritidspedagog och "rastaktivist" på Sjöstadsskolan i Stockholm berätter om sitt arbete med att skapa en strukturerad rastverksamhet. En inspelning från nätverket för fritidspedagogik i  ABI-län halvdagsseminarium under rubriken Fritidspedagogiken lever!