Nyheter

"Större synlighet med sociala medier"

2015-03-11
Årets Innovativa Skolledarpris delas för första gången ut till två pristagare, Susann Jungåker, rektor på Mälardalens tekniska gymnasium i Södertälje och Hanna Lindö, rektor på Kyrkenorumskolan F-6 i Stenungsund.

Hanna Lindö har arbetat som rektor i snart fem år, och under den perioden har digitala verktyg blivit ett allt vanligare inslag i undervisningen på skolan. Bland annat använder sig eleverna av bloggar för att dokumentera och visa upp vad som görs i klassrummet.

- Genom att använda sociala medier i undervisningen kan jag se att vårt arbete synliggörs mer, och föräldrar kan få en bättre inblick i vad som sker under barnens skoldag. Lärarna har även blivit mer trygga i hur man kan använda sig av IKT-verktyg och låter sig inspireras av andra lärares undervisningsmetoder, berättar Hanna Lindö. 

Läs mer om Hanna Lindö som kommer att föreläsa under SETT 2015.