Nyheter

Skyddsombudens utbildning

2013-01-21
Lärarförbundets ombudsman Katarina Kristoffersson berättar om vår nya kurs som är Lärarförbundets introduktion i arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen och utgör tillsammans med arbetsgivarens utbildning den grund som du behöver för ditt uppdrag.
http://lararforbundet.se/skyddsombudensutbildning