Föreläsningar

Skolledarkvällarna - frågor till Fredrik Andersson och Gabriella Ekström Filipsson

2013-11-21
Frågestund efter Fredrik Anderssons och Gabriella Ekström Filipssons föreläsningar på Skolledarkvällarna den 13 november 2013.