Fördjupning

Skolledarkonvent 2013: Paneldebatt

2013-03-21
Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén och Anthony Salcito, vice vd för Microsofts utbildningsavdelning och för ett samtal om ledarskap och skolans utveckling.