Föreläsningar

Skolledarkonvent 2013: Monika Törnséns tal

2013-03-01
Monika Törnséns föreläsning "Skolledarskap – om att förstå, vilja, kunna och våga!"

Monika arbetar på Centrum för skolledarutveckling i Umeå

Föreläsningen handlar om förståelse av skolledarens uppdrag och roll, om viljan, förmågan och modet att genomföra sitt uppdrag samt värdet av att ha en så adekvat självbild som möjligt av sig själv som skolledare.