Kongress 2018

Så tar vi Lärarförbundet in i framtiden

2017-12-14

Att stärka professionsidentiteten och att arbeta mer medlemsnära. Det är utgångspunkten i de förslag till kongressbeslut som Lärarförbundets styrelse arbetat fram och som den 15 januari går ut på remiss till avdelningarna. 

Styrelsens förslag: ett professionsförbund nära medlemmarna

I den intervjun ger Lärarförbundets ordförande sin bild av Lärarförbundets framtida utmaningar.

Intervjuare: Margit Silberstein.