Fördjupning

Så kan du jobba med rastverksamhet

2013-05-15
Fritidspedagogen Olof Jonsson om hur man kan jobba med rastverksamhet och hur man kan jobba konkret utifrån barnens intressen och behov.