Nyheter

Så fungerar ett avtal utan en centralt fastställd löneökning

2015-11-17

Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström förklarar varför det nya avtalet inte innehåller en centralt fastställd löneökning och hur det påverkar dig som lärare och din löneprocess.

I det nationella avtalet som tecknats för alla kommunalt anställda lärare finns ingen överenskommelse om hur mycket lärares löner minst ska öka. I ett läge vi befinner oss med en lärarbrist som fortsätter att öka, blir detta ett effektivt verktyg vi kan använda för att sätta extra press på arbetsgivarna att tänka efter och satsa på lärarna. Det gör vi genom att inte ha en siffra som riskerar att vara för låg för det behov man faktiskt har i kommunen. I stället tvingar vi dem att se om sitt hur genom att öka lönerna.

Det som i praktiken styr löneökningstakten är den efterfrågan som finns på lärare, och den ökar. Det innebär att trycket också kommer att öka på den enskilde arbetsgivaren att i många år framöver satsa på lärarna så att läraryrket blir tillräckligt attraktivt för att locka fler till yrket.

Att det nationella avtalet har en centralt fastställd siffra eller inte påverkar inte den lokala löneprocessen eller den enskilde lärarens lönesamtal med sin chef.