Almedalen 2016

Robert Fahlgren om Gymnasielöftet

2016-07-07
Under Almedalen 2016 uppmanade Lärarförbundet politiker och näringsliv att ställa sig bakom Gymnasielöftet. I Lärarmorgon berättar Robert Fahlgren, andre vice ordförande hur du kan gå tillväga för att sprida ordet. 

Gymnasielöftet

Gymnasielöftet är Sveriges löfte till alla unga som bor i vårt land, oavsett var de är födda: Vi lovar att ge dig de allra bästa förutsättningarna för att klara en gymnasieexamen. Vi tror på dig och din förmåga. Vi nöjer oss inte med mindre än att vi gjort allt för att du ska klara av det. 

Gymnasielöftet är också ett löfte till alla lärare i utbildningssystemet: Du ska ha de bästa förutsättningarna för att ta alla unga i Sverige till en gymnasieexamen.