Föreläsningar

Psykologi för klassrummet

2016-10-26
Ett samtal med skolpsykologerna Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin om vilka perspektiv och kunskaper psykologin har att erbjuda.
Läs mer om boken här.
Samtalsledare: Gertrud Svensén
Föreläsningen gjorde på Pedagogikscenen under Bokmässan 2016. Med Pedagogikscenen skapade Lärarförbundet, Natur & Kultur och Lärarförlaget en mötesplats för författarsamtal om pedagogik och utbildning i skola och förskola, med en aktuell bok i fokus.