Ladda upp din egen film

Politisk didaktik -

2013-02-18
Den nya skollagen (SFS 2010:800) innehåller mycket bra och utifrån ett professionsperspektiv kan 1 Kap. §5, sista stycket bli en kioskvältare. Förutsatt att politiker visar respekt för paragrafen och vi inom professionen bevakar den.

Torbjörn Strömberg, Lärarförbundet Filipstad, har gjort filmen där han skickar över sin pappersbunt till Tomas Tobé (M), ordförande i utbildningsutskottet.