Föreläsningar

Nätmobbning – vad måste skolan göra?

2016-10-26
Ett samtal med Ann Frisén och Sofia Berne om skolans ansvar att utreda och åtgärda nätmobbningssituationer. Men hur gör man detta på bästa sätt?

Samtalsledare: Niklas Gårdfeldt Leavy

Föreläsningen gjorde på Pedagogikscenen under Bokmässan 2016. Med Pedagogikscenen skapade Lärarförbundet, Natur & Kultur och Lärarförlaget en mötesplats för författarsamtal om pedagogik och utbildning i skola och förskola, med en aktuell bok i fokus.