Live

Mikroföreläsning - Inkludering

2016-05-04
Gunilla Lindqvist, fil. dr i pedagogik med bakgrund som lärare och specialpedagog, kommer att prata om begreppet inkludering – hur skolor kan arbeta förebyggande och hur inkluderande lärmiljöer skapas genom inkluderande förhållnings- och arbetssätt. Hon arbetar för närvarande som lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet samt lektor i pedagogik vid Högskolan Dalarna.
Taggar sett 2016