Valkampanj: Skolan först!

"Mer resurser till lärarna!"

2014-04-24
Förskolläraren Anette Björsson berättar varför hon sätter skolan först under valåret 2014.

Läs mer om Skolan först!