Fördjupning

Mentorskapet ur ett skolledarperspektiv

2012-05-15
Lärarförbundets skolledarexpert Björn Hareland om mentorskap för nya lärare ur ett skolledarperspektiv.

Medverkande: Johan Tufvesson, Lärarförbundet och Björn Hareland, Lärarförbundet