Föreläsningar

Mats Lundström - Lärarkvällarna

2013-03-27
I sin föreläsning presenterar Mats Lundström två systemverktyg för kollegialt lärande: Lesson/learning study och Instructional rounds. Han berättar också hur han som skolledare arbetar för att främja kollegialt lärande på sin skola. Föreläsningen vänder sig till lärare, skolledare och andra intresserade.

Mats Lundström är rektor i Stockholm och populär föreläsare med fokus på kvalitetsarbete. Han bedriver egen forskning om lärarrollen i grundskolans läroplaner och har utbildning från Harvard Graduate School of Education där han bland annat studerat inkluderande undervisning.