Nyheter

Legitimationsärenden i Förvaltningsrätten

2013-04-23
Flera lärare har fått avslag på sin ansökan om lärarlegitimation, trots att de har utbildning i de ämnen de undervisar i. Under tisdagen den 23 april inleddes principiellt viktiga förhandlingar i Förvaltningsrätten om hur lärarlegitimationsreformen ska tolkas.

Vi har pratat med Lärarförbundets förbundsjurist Kirsti Piispanen, medlemmen Maria Widell (som är en av de lärare Lärarförbundet företräder i Förvaltningsrätten) och Ann-Christin Larsson, ombudsman och sakkunnig om lärarlegitimationen på Lärarförbundet.