Nyheter

Lärartidsgaranti - vad är det?

2017-07-05
Under Almedalen 2017 krävde förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand att politikerna måste verkställa det de pratat om så mycket - att ge lärare tid till undervisningen och rensa bland övriga arbetsuppgifter. Lärarförbundet kräver att politikerna inför en lärartidsgaranti.

Se hela skoldebatten här, där Johanna sätter press på politikerna att införa en lärartidsgaranti - låt lärare få vara lärare!