Lärarmötet

Lärarmötet - Flerspråkighet som en resurs

2017-08-23

En film till Lärarmötet 2016 om hur vi bäst arbetar i förskola och skola som präglas av flerspråkighet och mångfald? 

I filmen medverkar Gudrun Svensson, universitetslektor vid Linnéuniversitet och Anna Kaya vid nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet.

Läs mer om Lärarmötet.