Föreläsningar

Lärarkvällarna: Vägen tillbaka till skolan

2015-11-02

Föreläsare: Marie Gladh, samordnare för barn i behov av särskilt stöd på Sundbybergs kommun. 
Möt hemmasittaren hemma, men även i den virtuella världen. Så lyder några råd i Nyckelmetoden, som har utarbetats av specialpedagogen Marie Gladh tillsammans med en kollega. Nyckelmetoden bygger på tvärprofessionell samverkan där en lärare samarbetar med en person med psykosocial kompetens. När man möter hemmasittare måste man flippa sitt tänkande, säger Marie Gladh.

13 oktober, Unionens hörsal Da Capo, Olof Palmes gatan 17, Stockholm