Föreläsningar

Lärarkvällarna: Hitta elevens styrkor genom samtal

2014-03-28
Föräldrar och lärare har ett gemensamt uppdrag att hitta och utveckla barns och ungdomars styrkor, talanger, lärstilar och lärstrategier. Hur kan man som lärare arbeta med detta förhållningssätt – och hur får man med sig föräldrarna? Om detta talar John Steinberg, fil dr och författare.

Föresläsningen är den av Lärarkvällarna. Se även vårens andra föreläsning med Gunilla Granath