Fördjupning

Karin Åmossa - Lärarmötet Tema Skolforskning, film 2

2012-10-09

Karin Åmossa, ombudsman på Lärarförbundet, talar om Lärarförbundets syn på skolforskning samt en överenskommelse som gjorts kring skolforskning med flera andra organisationer.

Intervjun ingår i Lärarförbundets medlemsaktivitet Lärarmötet med tema Skolforskning - till vilken nytta? Filmen är tänkt att fungera som en inspiration till fortsatta samtal mellan lärare kring detta tema. Förutom denna film ingår ett panelsamtal med Tomas Kroksmark, professor vid Högskolan i Jönköping, och Cristina Robertson, förskningsstrateg vid Jönköpings kommun, i samma tema

Vill du se filmen och diskutera tillsammans med kollegorna på din arbetsplats? Genomför då Lärarmötet på arbetsplatsen! Stöd kring upplägg, hur du kan genomföra samtalen och de andra filmerna finns på länken nedan. Där kan du också läsa mer om Lärarmötet och kommande teman.