Nyheter

John Hattie om sin forskning

2012-11-26
Hur ska läraren arbeta för att eleverna ska uppnå bästa resultat? Det handlade professor John Hatties föreläsning om, när han besökte konferensen Visible Learning i Stockholm. Den nyzeeländske professorn är känd för sina forskningsresultat, som han presenterar i bland annat boken "Synligt lärande - Så kan lärare maximera elevers studieresultat."