Kongress 2014

Johanna Jaara Åstrand tar över stafettpinnen

2014-11-14
På kongressen 2014 valdes Johanna Jaara Åstrand till ny ordförande för Lärarförbundet. När Eva-Lis avtackades fick hon en stafettpinne av avgående ordföranden Eva-Lis Sirén och höll ett tacktal.

- Nu åker vi hem och gör nytta för lärarna! avslutade Johanna Jaara Åstrand innan kongressen packade ihop för den här gången.