Nyheter

Jessica lyfter dina frågor om fritids i Min kollega

2015-04-21
Nu har Min kollega utökats med flera nya ansikten. En av dem är Jessica Händel som arbetar som fritidspedagog i Norrköping. 

- Jag tycker att våra yrkesfrågor är väldigt viktiga, det vill säga att skapa relationer och trygga miljöer för våra barn, så därför ville jag bli endel av Min kollega, berättar Jessica. 

Till Min kollega kan du kan ringa eller mejla om du vill ha ett bollplank i yrkesfrågor. Du får svar senast inom 48 timmar, och alla som deltar in Min kollega har tystnadsplikt.