Nyheter

Jan Björklund (FP) hoppar över lönegapet

2012-07-03
Utbildningsminister Jan Björklund (FP) tvekade inte att delta i Lärarförbundets hopp över Lönegapet i Almedalen 2012.

http://www.lararkanalen.se/video/6495835/nu-hoppar-vi-ver-lnegapet
http://lararforbundet.se/efterlysning