Nyheter

Intervju med Jan Björklund om karriärvägar och lärarlöner

2011-10-05
Efter prisutdelningen på Bästa skolkommun 2011 gjorde Pernilla Frantzich, kommunikatör på Lärarförbundet, en kort intervju med utbildningsminister Jan Björklund.
Varför är det bra och viktigt med karriärvägar för lärare? Och kommer det att leda till högre lärarlöner?