Föreläsningar

Hur väcker vi ett begär efter berättelsen?

2012-06-20
Carina Fast, lågstadielärare och filosofie doktor i pedagogik, talar om hur läs- och skrivlust kan väckas hos våra elever.
Enligt Svenska Akademins ordlista betyder lust en blandning av böjelse, begär och en känsla av glädje. Året är 2012. Vilka elever kommer in genom våra klassrumsdörrar? Hur ser deras livsvärldar ut? I vilka textvärldar lever de? Om vi kommer dem till mötes, finns en möjlighet att väcka elevernas glädje inför skolarbetet. Våra kunskaper om det samhälle som våra elever växer upp i och deras livsbetingelser är resurser i mötet med eleverna, men också goda kunskaper i barns och ungas läs- och skrivutveckling.

Carina Fast föreläste på Lärardagarna 2012.

http://larardagarna.se