Föreläsningar

Hitta elevens styrkor genom samtal - Lärarkvällarna

2014-03-24
Föräldrar och lärare har ett gemensamt uppdrag att hitta och utveckla barns och ungdomars styrkor, talanger, lärstilar och lärstrategier. Hur kan man som lärare arbeta med detta förhållningssätt – och hur får man med sig föräldrarna? Om detta talar John Steinberg, fil dr och författare.