Föreläsningar

Helene Hellmark Knutsson pratar på Lärarstudentmötet 2014

2014-12-11
Helene Hellmark Knutsson (S), minister för forskning och högre utbildning, pratar på Lärarförbundet Students möte Lärarstudentmötet 2014 om vilka satsningar som hon vill se på högskolor och universitet och också för att höja läraryrkets status.

Vill du veta mer om Lärarförbundets arbete för lärarstudenter, besök vår webbplats: lararforbundet.se/lararstudent