Yrke:Lärare

Hälsning från Eva-Lis Sirén

2011-12-13
Vad har hänt under 2011 och vad är de viktigaste frågorna för Lärarförbundet under 2012? Se hälsningen från Eva-Lis Sirén.

Eva-Lis Sirén är grundskollärare med inriktning mot barn i behov av särskilt stöd och ordförande i Lärarförbundet.

I den här videohälsningen sammanfattar hon året som gått och berättar om Lärarförbundets utmaningar framöver.

-löneläget
-hur du kan engagera dig
-avtalsrörelsen
-prioriteringar i skolan