Föreläsningar

Geocaching i skolan

2012-02-15
Hur kan du arbeta med skattjakt i skolan, för att uppnå målen med Lgr 11? Marie Andersson, Guldäpplevinnare, berättar om hur hon arbetar med geocaching i skolan för att stimulera elevernas nyfikenhet, engagemang, kreativitet, kommunikation och samarbetsförmåga genom ett aktivt lärande med geocaching. Föreläsningen är en inspelning från Lärarkvällen den 15 februari 2012.

http://www.lararforbundet.se/lararkvallarna