Föreläsningar

Fritidspedagogiken lever del 1

2014-03-13
Ett halvdagsseminarium för fritidspedagoger/lärare i fritidshem. Seminariet ville inspirera och lyfta fritidspedagogiken samt sätta fokus på fritidspedagogens läraruppdrag.
Arrangör: Lärarförbundet och Ett Nätverket för Fritidspedagogik i Stockholms och Gotlands län i samarbete med Uppsala och Västmanlands län.
Första delen:
Inledning av Kitt Martäng:
Processen mot lärarlegitimation i fritidspedagogik– nuläge och framtidsanalys, Anki Larsson, Lärarförbundet

Här ser du del 2.

Här ser du del 3.